”Fler poliser! Vi måste ha fler poliser.”

”Skapa enkla jobb där inga förkunskaper finns.”

”Sänk etableringsersättningen för nyanlända.”

”Sänk lönen för nyanlända.”

”Satsa på förorten.”

”Etablera service i socioekonomiskt utsatta områden.”

”Bygg billiga bostäder för nyanlända.”

”Snabba på valideringen av nyanländas utbildning.”

”Sänk skatten för företag som vill etablera sig i utsatta områden.”

”Prata med de som bor i förorten.”

”Låt staten ta över dåliga skolor.”

”Skärp straffen för stenkastning mot poliser.”

”Utvisa nyanlända som begår brott.”

”Fler fritidsgårdar.”

”Fler fryshus.”

”Fler arbetsmarknadsprojekt nu!”

Det ena politiska partiet efter det andra kommer med förslag som ska förbättra integration och minska så kallat utanförskap. Inte sällan kommer dessa förslag i samband med debatter om ökat antal flyktingar kopplat till kriminalitet, bilbränder och social oro i så kallade utsatta områden (även kallade förorter, orten, miljonprogramsområden och fattiga områden).

Det är nästan som en tävling där den som kan komma på flest nya förslag i ämnet tror sig vinna något. Men ingen vinner. Integrationen ökar inte och utanförskapet minskar inte. För ingen vill se motorn som driver på utvecklingen – att en mycket stor del av svenskt flyktingmottagande i praktiken medvetet styrs till dessa områden.

För mig betyder integration att vi får samma möjligheter att utbilda oss och arbeta. Utanförskap beskriver jag som något vi är i när vi inte känner oss som en del av samhällets gemenskap och att alla underbara möjligheter Sverige erbjuder inte finns till för oss. För många har ordet utanförskap med invandring att göra. Det är ingen slump. Några politiska partier har velat styra ordet dit och lyckats. Det har inte varit svårt då många asylsökande och flyktingar börjar livet i Sverige i något av just de områden som kallas ”utanförskapsområden”. Synen på våra nyanlända har därmed för många blivit att de är fattiga, inte har något jobb och inte pratar svenska.

Jag hävdar att Sverige har tillåtit detta genom att ge kommuner rätten att säga nej till flyktingar som fått sina uppehållstillstånd och lyckliga längtar efter att lämna migrationsverkets anläggningsboende. Flyktingmottagandet har därmed inte varit alla kommuners ansvar.

Samtidigt har vi sedan 1994 haft den så kallade EBO-lagen som ger asylsökande rätt att från första dagen i Sverige bosätta sig hos anhöriga, bekanta eller bekantas bekanta om man kan. Det kallas eget boende men innebär alltid att du bor hemma hos någon annan som i sin tur ofta själv har kommit som flykting tidigare. Till skillnad från flyktingar från anläggningsboende kan kommuner inte säga nej till de som väljer EBO. Effekten av EBO är entydig.

Flyktingmottagandet har blivit tidigare flyktingars ansvar.

Det fanns en tid då det fanns lediga bostäder här och där i Sverige när det var krig någonstans i världen och några kommuner kunde upplåta bostäder i dessa områden för de som lyckats fly från krig och förföljelse.

Flyktingar blev därmed vissa bostadsområdens ansvar.

Bilbränder blir synonymt med vissa bostadsområden och det ropas på fler poliser och strängare straff. I dessa bostadsområden bor många med utländsk bakgrund och bilbränderna kopplas därmed också till dem.

 

Jag tycker att det är avskyvärt, på gränsen till cyniskt.

 

Flera av de politiska partiernas förslag är helt ok. Jag ser gärna fler närvarande poliser och mer kommunal service i våra ”utanförskapsområden”. Jag har inget emot tuffa straff för den som gör fel. Jag ser gärna mer samarbeten mellan kommun och polis för att skapa trygghet. Jag välkomnar mer vuxenutbildning och en mer jämlik skola för att utjämna möjligheter. Jag skulle vilja lägga till ett förslag. Återinför värnplikten. Sverige behöver försvaras men värnplikten är också en gemenskap där du tar ansvar för något mycket viktigt tillsammans med andra och det behöver många unga känna idag.

 

Men – och viktigast av allt – våra ansträngningar, satsningar och idéer är bortkastade så länge EBO finns. Avskaffa eller ändra den lagen nu. Det är mycket, mycket bråttom. Inga av de politiska partiernas förslag kommer att ge effekt utan att ge sig på pudelns kärna.

 

 

Det är dags att återinföra allmän värnplikt.
Argumenten är överväldigande.

* Friheten, demokratin, öppenheten, jämlikheten, yttrandefriheten, religionsfriheten och möjligheten för alla att göra livsval är värden som inte kan tas för givna. Sett i historiskt perspektiv är det nytt och skört och måste värnas varje dag.
* Oron i världen minskar inte som vi trodde efter det kalla krigets slut.
* Sveriges kuster, gränser och luftrum behöver bevakas och försvaras.
* Antalet människor som inte känner sig hemma någonstans ökar i vårt land. Det är en risk i sig. Att vara en del av vårt försvar är ett exempellöst bevis på att man är en del av Sverige och en av alla oss som tar ansvar för vår plats på jorden.
* I kris så som översvämningar, extremt väder, fösvunna människor och skogsbränder behövs snabbt många människor kallas in.
* Integrationen av nya unga svenskar som flytt från andra länder till Sverige underlättas. Man blir en del av någonting större, tillsammans med många andra.
* Att ingå i försvaret kan betyda armén, flottan och flygvapnet men också att vara en del av samhällets upprätthållande i krigstid.

Värnplikten kan återinsättas av regeringen i händelse av reellt hot mot Sverige men det finns ingen anledning att vänta på ett sådant. Jag kan tänka mig att en och annan tror att det blir för dyrt att införa värnplikten igen. Jag är dock övertygad om att det blir dyrare att inte göra det.

Efter många långa och tysta år då vi inte pratat om att Sverige är en humanitär stormakt och att här pågår ett mycket stort flyktingmottagande har något hänt.

Vad?

Jag tror att det finns flera anledningar till att vi pratar mer om flyktingar nu.

1. Fredrik Reinfeldts tal i somras med de berömda orden ”öppna era hjärtan”.
2. Den outtalade strategin från de flesta partier har varit att inte prata om flyktingfrågor för då skulle SD få fler röster. Istället fick SD fritt spelrum att beskriva verkligheten och det blev helt fel vilket fler och fler inte står ut med.
3. Flyktingmttagandet som tidigare mest märkts i kommuner som Södertälje, Göteborg, Malmö, Lindesberg och Borlänge har blivit stort i fler kommuner.

Till mitt kära Södertälje har det kommit tusentals flyktingar de senaste åren. Vi har verkligen märkt att flyktingmottagandet är stort i Sverige. Under kriget i Irak som startade 2003 flydde många därifrån. Inbördeskrig i Syrien och nu IS´härjningar i norra Irak ger att ytterligare många kommer. Ca 10 000 människor har kommit som nyanlända till Södertälje från Irak och Syrien bara de senaste tio åren. Det är i proportionen som om det kommit en miljon till Sverige under samma period.

Södertälje är en invandrar/flyktingstad. Så har det varit länge. Det är därför så många kommer hit nu. Asylsökande från framför allt Irak och just nu Syrien har anhöriga eller bekanta här. Närmare 30 000 assyrier/syrianer/kaldéer bor här och då förstår man att många kan välja Södertälje. För man får välja – om man kan.

Jag var nyfiken på detta fenomen som sker i Södertälje och ingen annanstans. I somras reste jag därför till Midyat/Mardin i Turabdin. Det är ett område i sydöstra Turkiet som gränsar till både Syrien och Irak. På alla sidor om gränsen finns det område som snart när en tredjedel av Södertäljeborna kommer ifrån.

Boel_lager
Här står jag på taket av ett kloster (Mor Abraham) i Midyat i sydöstra Turkiet, nära gränserna till Syrien och Irak. Bilden är från juli 2014. Nu är flyktinglägret man ser bakom mig fullt av flyktingar. Yezidier och muslimer i första hand. Många kristna flyktingar bor hos anhöriga i väntan på möjlig flykt till Europa.

I området Mardin/ Midyat bor idag ca 3000 assyrier/syrianer/kaldéer kvar medan det bor 30 000 i Södertälje.

Detta är väldigt speciellt. Det är en konstig känsla att bli igenkänd på gatan i Midyat för att någon som bor där ser på en assyrisk/syriansk TV-kanal som sänder från Södertälje och där jag medverkat.

Hemma i Södertälje är det också speciellt. Vi hjälps åt, även om många muttrar. Man ser hur många får en dålig start, framför allt på grund av förfärliga boendeförhållanden. Alla nyanlända i Södertälje bosätter sig hemma hos någon annan. Många tror att det är så här i hela Sverige och blir förvånade när jag berättar att Södertälje är helt unikt i Sverige.

Den vanligaste frågan jag får: – Varför säger kommunen inte bara nej?
Svar från mig: – Vi kan inte på grund av svensk lag.
Följdfråga 1: – Varför kan andra kommuner säga nej? Du skäller ju på kommuner som säger nej.
Svar från mig: – Det svenska systemet för flyktingmottagande är tudelat. Kan du ordna bostad själv så får du det enligt EBO-lagen. Annars får du ett erbjudande av Migrationsverket om asylboende någonstans i Sverige. Många från Syrien och Irak har anhöriga i Södertälje som de kan bo hos. Alla nyanlända som kommer till Södertälje bosätter sig hos någon annan.
Följdfråga 2: Men det bor ju nästan 30 000 assyrier/syrianer/kaldéer i Södertälje.
Svar från mig: Ja, det är därför så många väljer Södertälje. För att man kan.
Följdfråga 3: Men det är ju omöjligt att lära sig svenska och få ett jobb om man bor och umgås bara med andra som pratar ditt språk från hemlandet?
Svar från mig: Ja men vi gör vårt bästa….osv
……………………….

Det svenska systemet för flyktingmottagning är unikt. De som tidigare tagit emot flyktingar tar emot allt fler utan att kunna påverka det på grund av att EBO finns. För Södertäljes del handlar det om flera tusen människor för att det är just i Syrien det är kris nu.
De kommuner som inte har invandring sedan tidigare kan ingen välja. För att bo i de kommunerna måste du bli placerad där av Migrationsverket och för att bli placerad av Migrationsverket behöver kommunen säga ja.

Jag menar att detta tudelade system leder till cementering av segregation, utanförskap och långvarig arbetslöshet. I onödan. Det omöjliggör dessutom en vettig kommunikation.

Inte i första hand på grund av att Södertälje kommun inte kan säga nej utan för att andra tillåts göra det.
Lagstiftningen måste ändras. Alla kommuner behöver ta emot flyktingar. EBO måste regleras. Och säg inte ”tvinga” om något som är ett nationellt ansvar = gemensamt för oss alla i hela Sverige. I mitt Sverige hjälps vi åt.

Politiker, krönikörer, ledarskribenter och många andra har fått luft under vingarna i flyktingfrågor efter förre statsministern Fredrik Reinfeldts tal om ”Öppna era hjärtan…” i somras.

Medan en del börjar prata om var gränsen går och andra om alla konflikter som kanske kommer hit med flyktingarna eller uppmärksammar de som tidigare flytt hit och nu åker och deltar i heliga krig i andra länder glöms den viktigaste frågan bort.

Hur ska starten i Sverige bli så bra som möjligt för de som flyr hit? Den första tiden är ju ofta avgörande för hur framtiden ska bli.

På den frågan har de flesta inte något svar. De kanske inte ens ställer sig den. De flesta märker inte att antalet flyktingar ökat och att hela landet behöver förhålla sig till det. För det är till ett fåtal kommuner de flesta flyktingarna kommer. Där märks det desto mer.

Många kommuner har anläggningsboenden placerade av Migrationsverket i sin kommun. Det betyder inte att kommunen tagit emot flyktingarna som placeras där, nej då. Däremot kan flyktingarna bli kvar mycket länge på anläggningsboendet efter det att de fått uppehållstillstånd eftersom ingen kommun vill ta emot dem. Just nu är det ca 11000 människor som är fast på asylboenden så de nya som kommer får inte plats. Den förra regeringen valde att lösa detta genom att ordna fram ännu fler anläggningsboenden eller rättare sagt att låta entreprenörer göra det. Många tjänar nu stora pengar – skattepengar – på flyktingmottagande.

Men oj hur ska det här gå, undrar många. Jag säger att det kan gå bra.
Men det krävs ordning och reda i flyktingmottagandet och att vi förhindrar att utanförskap och segregation ökar ytterligare.

1. Ändra EBO-lagen till VEBO.
EBO gör att många hamnar i trångboddhet, utanförskap och flyttkaruseller som ingen mår bra av. Värdigt eget boende skulle minska riskerna för det.
De som väljer EBO gör det för att de kan det. Man kan som asylsökande och även när man nått flyktingstatus välja att flytta till eget boende. Eftersom de flesta inte kan försörja sig själva innebär det nästan alltid att man bosätter sig hemma hos någon annan som tidigare kommit som flykting till Sverige. Anhöriga eller bekantas bekanta öppnar sina dörrar i tron att man gör något bra för någon. Ibland blir det bra men långt ifrån alltid.
VEBO skulle om det genomförs innebära att Migrationsverket i samverkan med berörd kommun undersöker det egna boendet den nyanlände uppger innan hen flyttar dit. Är det en liten lägenhet där flera familjer redan bor eller undermåligt av andra skäl ska Migrationsverket anvisa ett annat boende någonstans i Sverige. Detta skulle ge en bättre start för många.

2. Alla kommuner behöver vara med och ta det gemensamma ansvaret för sveriges flyktingmottagande.
Det handlar om att upplåta bostäder till flyktingfamiljer. Det görs i en del ansvarstagande kommuner och de ska ha all heder av det. Men det görs inte av alla. Långt ifrån. Enkelt räkneexempel: 20 upplåtna bostäder i varje kommun skulle innebära att 5800 familjer skulle få en tryggare start i Sverige och då skulle en del kommuner naturligtvis kunna ta emot fler än så om man gjorde fördelning någorlunda efter storlek.

3. Staten behöver ta ansvar för kostnaderna längre tid än idag.
Många kommuner är oroliga för att kostnaderna för försörjningsstöd ska öka då man vet att det är svårt för många nyanlända att komma in på arbetsmarknaden. Med en jämnare fördelning över landet skulle det bli lättare för många att lära sig svenska och därmed vara mer attraktiva på arbetsmarknaden. Den helhetssynen måste staten som ansvarig för flyktingmottagandet stå för.

Sedan handlar det förstås om fler och tryggare jobb, jämlik skola och fler bostäder. Men de frågorna kan inte sättas i samband med flyktingmottagandet utan är avgörande för Sveriges framtid i vilket fall som helst.

Jag har stora förhoppningar och förväntningar på vår nya regering.
Det går att göra Sverige bättre för alla. Men det krävs politiska beslut.

Alliansen ((M), (FP), (C ) och (KD) i Södertälje lovar att återinföra LOV om de vinner valet. Jag häpnar faktiskt en aning när Länstidningen ringer och berättar det.

När vi införde LOV och den fria etableringen av hemtjänstföretag startade i Södertälje började kostnaderna omedelbart att öka mycket snabbt. Vi trodde nog alla först att det var ett underliggande behov som kom fram när de nya företagen började marknadsföra sig och vi tillförde nya pengar till hemtjänsten. Vi kunde inte i vår vildaste fantasi föreställa oss vad som skulle ske.

Det kom fram att flera företag använde sig av hembesök i en ganska aggressiv marknadsföring. Utöver det anställde flera av de nya företagen nästan enbart anhöriga till brukare. De anställdes för att enbart jobba med att gå hem till sin mamma, syster, pappa eller annan nära släkting under hens biståndsbedömda tid.

Vi fattade nya beslut i Kommunstyrelsen om att man inte får ha anställda som enbart jobbar med sin anhörige och om att skriftlig marknadsföring måste finnas. Dels för brukarens skull, dels för den anställdas men också för att kommunens kontrakt med brukaren blir mycket skört när hemtjänstpersonalen är en nära anhörig. Alliansen röstade dock nej.

Sedan började anmälningar komma om misstänkt fusk. Kontroller visade att många företag inte uppfyllde de kvalitetskrav kommunen ställt men fick en tid på sig att åtgärda det. Antalet företag ökade hela tiden. Fusk och misstänkt brottslighet började dominera diskussionen och det började hända saker.
Det hela utmynnade i polistillslag mot två av hemtjänstföretagen och att kommunen bröt avtalet med ett annat. Avtalen upphörde också naturligtvis med de som polisen gjorde razzior i och nu väntar rättegångar.

Kommunen tog hand om de brukare som blev utan sin hemtjänst och nya biståndsbedömningar gjordes. Det visade sig att många inte hade de behov de biståndsbedömts för. Det hade fuskats och man hade lurat biståndshandläggare.

Polisen som har stående inbjudan till Kommunstyrelsen kom och pratade med oss om det de kunde efter polistillslagen.

Vårt ansvar för hemtjänsten kom att handla om att ta polisen i handen och diskutera fusk och misstänkt brottslighet istället för kvalitet och utveckling. Företag efter företag etablerade sig och det blev mycket bråttom att agera. Stadsdirektören fick ett snabbt uppdrag om att föreslå en organisation av hemtjänsten som minimerade risken för fusk.

Förslaget innebar en valfrihetsmodell med fyra upphandlade företag och kommunens egen regi att välja mellan.
Beslutet som var brådskande innehöll till slut fem LOU-upphandlade företag och kommunens egen regi. Allianspartierna ville inte besluta om en ny modell. De ville ha kvar LOV trots att vi alla sett de värsta avarterna av fri etablering man kan tänka sig och trots att de fick samma information som (S), (MP) och (V) av polisen.

Nu är den nya valfrihetsmodellen på gång att införas och företag som inte vann upphandlingen är förstås bedrövade. Protester kommer. Det är klart att jag känner med både företag, anställda och brukare. Det är en förändring i deras liv.

(M):s gruppledare i Södertälje säger att många jobb försvinner och att Alliansen inte står bakom kriminella handlingar. Men kommunen har ett ständigt behov av utbildad personal. Det har också de externa företagen. Behovet av hemtjänst har inte minskat så det finns jobb att få om man har utbildning och/eller erfarenhet.
Brukarna får välja ett nytt företag eller kommunens egen regi och kommer även fortsättningsvis att få den hjälp de har rätt till.

Vi agerade i en period fylld av dramatiska händelser kring hemtjänsten. Det var svårt men helt nödvändigt.
Vi konstaterar att vi sett de värsta avarterna med fri etablering i hemtjänsten.

Efter att allt detta hänt i Södertälje gick (M) nationellt ut och sa att de inte ska fortsätta kräva att LOV ska införas i alla kommuner och fler och fler är tveksamma.

Alliansen i Södertälje med Moderaterna i spetsen vill införa LOV. Igen. Just hos oss.
Det är det otroliga.

Alliansen säger också att med kvalitetskontroll från kommunen kunde man upptäckt fusk och annat. Detta trots att de har fått samma information från polisen som vi och själva sett på vilket sätt välfärdssystemet utnyttjats.
Det är det osmakliga.

Alliansen lovar att ”stärka upp bland biståndsbedömarna” för att fusk och missbruk inte ska hända igen och pratar om ”kollektiv bestraffning” av företag.
De väljer alltså att se detta som en näringslivsfråga när det i själva verket är en välfärdsfråga som vi politiker ansvarar för.
Det är oroande.

Våra hjärtan var öppna. Tusentals hem var öppna – och vi hade behövt stöd. Kriget i Irak brann och tusentals flyktingar sökte sig till Sverige. Många av de kristna till Södertälje. En ny skolklass med nyanlända barn startade vi varje månad och vi bad om stöd och hjälp för att ge varenda unge en bra start. Men vi fick ingenting.

Inbördeskriget i Syrien ger fortsatt samma akuta situation i Södertälje för i Sverige får man som asylsökande välja var man vill bo om man kan – medan kommuner ingen kan välja (där inga anhöriga bor sedan tidigare) har rätt att säga nej när Migrationsverket eller Arbetsförmedlingen frågar. Den svenska generositeten är inte hela Sveriges.
I Södertälje finns nu mer än 20 000 anhöriga till många av framför allt de kristna som flyr från Syrien och från Irak. Många av dem har öppnat sina hem precis som vem som helst av oss skulle göra för släkt och vänner som flyr från krig.

Vi gör vårt bästa – framför allt våra lärare och förskollärare har gjort och gör helt fantastiska insatser för att alla barn ska få en bra start här och möjlighet till ett bra liv. Socialtjänst, polis, skola, föreningsliv, kyrkor, övrig idéburen sektor och engagerade Södertäljebor – vi är många som hjälps åt för ett alternativ till att ta detta enorma ansvar på stort allvar finns inte. Vi hade behövt stöd. Vi bad om stöd. Vi hade behövt känna att staten fanns där för oss och vi behöver det nu, mer än någonsin.

Under åtta år har Anders Borg knappt lyft ett finger för att stötta oss kommuner som tar emot många flyktingar. Södertälje har under Borgs tid som finansminister tagit emot nästan 8000 flyktingar utan att som kommun kunnat påverka det eller planera för det. Det är ett enormt ansvar regeringen på det sättet ålagt oss genom EBO. Det är människor bakom siffrorna, ofta med traumatiska upplevelser med sig. För mig är alla nya Södertäljebor som ska ha samma chanser som andra. Det är i många fall mycket svårt när det nationella ansvaret inte märks.

I år tror Migrationsverket att det kan komma 2200 till oss och väldigt mycket tyder på att det blir så. Bostadsbristen är lika alarmerande här som i de kommuner som tillåts säga nej till flyktingar pga att det saknas bostäder. I stort sett alla nyanlända bosätter sig hemma hos någon som tidigare kommit som flykting hit.

På en presskonferens idag sade Anders Borg att han ska stötta kommunerna. ”Kommunalråd ska känna att staten finns där för dem.” Det är en lång uppförsbacke dit för Borg när det gäller mig efter att Södertälje i åtta år fått ett extremt stort ansvar för svensk flyktingmottagande. Anders Borg har aldrig fört en dialog med oss och aldrig besökt oss.

När regeringen hade en miljard över delade Borg ut den till de 11 rikaste kommunerna i Sverige som av en händelse till stor del utgörs av de M-styrda kommuner som tar emot minst flyktingar av alla i landet.

Självklart ska Sverige vara en humanitär stormakt när världsläget är svårt. Men Täby, Lomma, Danderyd, Nacka och Vellinge måste också vara en del av detta liksom de övriga 220 kommuner som i år tagit emot 100 eller färre. I Sverige är det inte huvudstaden Stockholm som tar emot flest flyktingar vilket är anmärkningsvärt bara det. Sverige blir mer och mer segregerat.

här ser flyktingmottagandet ut just nu i Sverige. Fem kommuner saknas i statistiken för de har tagit emot 0 flyktingar i år.

Integrationsminister Erik Ullenhag (FP) har engagerat sig i Södertälje. Jag upplever att han har gjort sitt yttersta i de interna regeringsförhandlingarna. Heder åt honom, men det har varit långtifrån tillräckligt.

Hela Sverige behöver hjälpas åt. Solidariskt flyktingmottagande är nödvändigt för att det ska gå så bra som möjligt för så många som möjligt. Alternativet är naturligtvis solidarisk finansiering. Hittills gäller ingetdera.

Sankta Ragnhild och skottet i kyrktuppen

Södertäljes äldsta byggnad är förmodligen St Ragnhildskyrkan vars ursprung är från 1100-talet.
Området där kyrkan är byggd ska också vara den plats där självaste Ansgar väntade på tillstånd att få fara vidare till Birka när han var i full färd med att kristna Sverige.

Kyrkan är uppkallad efter helgonet Sankta Ragnhild. Hon kallades också Ragnhild av Tälje och hon levde kring sekelskiftet 1000-1100. Det finns skrifter från 1400-talet som säger att hon grundade kyrkan i Tälje/Telge som Södertälje hette då. Hon kan också ha varit Sveriges drottning tidigt 1100-tal. Men det är något oklart. Icke desto mindre är hon vårt skyddshelgon och många saker i Södertälje är uppkallade efter henne.
ragnh
Södertäljes kommunvapen föreställer Sankta Ragnhild.

Täljerevyn2012
Liksom Täljerevyns affisch förra året. Tror jag.

Kyrkans tupp fick en huvudroll under ”rysshärjningarna” 1719. Det sägs att den ryske befälhavaren gick med på att man skulle skona kyrkan och delar av staden om en svensk kunde pricka kyrktuppen med en muskötkula. En man på torget sköt – och träffade tuppen.
stadshotellet
Relief på Park hotell (fd Stadshotellet) i Södertälje där Södertäljebons makalösa muskötbragd visas. Den är från 1940.

På 1980-talet togs kyrktuppen ner för att snyggas till. Då fann man märken i den. Skador som mycket väl skulle kunna komma från en kula.

ragnhildstorn
St Ragnhildskyrkans torn sett från Stora torget. Skickligt att träffa tuppen härifrån.

Jag är inte så äventyrlig av mig och reser inte särskilt mycket. Sverige, London, sol&pool, Finlandsbåt och Köpenhamn beskriver bra mina resvanor. Jag längtar oftast hem till Södertälje redan efter någon dag.

Därför överraskade jag inte minst mig själv när jag tillsammans med några partivänner bestämde mig för att åka till sydöstra Turkiet, gränslandet till Syrien och Irak precis norr om området mellan floderna Eufrat och Tigris som alla i min generation på historielektioner lärt känna som Mesopotamien. Där finns platser som många Södertäljebor kommer från och pratar mycket om, till exempel staden Midyat och klostret Mor Gabriel.

Vi reste söndagen den 6 juli och kom hem onsdagen den 9 juli. Det kan tyckas vara en kort resa men vi hann med oändligt mycket. Sällskapet bestod av Yilmaz Kerimo (riksdagsledamot från Södertälje), Lars Bryntesson (kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna), Ismet Karademir (partivän från Sigtuna) och Ismets son George.

Istanbulkvall
Söndagskvällen tillbringade vi i Istanbul. Det var Ramadan men vi kunde ändå äta lite före solnedgången.

Morgonen därpå flög vi till Diyarbakir för att sedan åka bil till Mardin. För mig kändes resan mycket exotisk.
asna
Plötsligt gick en åsna bredvid bilen. Det hände flera gånger under resan.

Kaffe hos guvernören och besök hos kommunalråden blev intressanta möten liksom besöket i klostren Dayr Safaran och Mor Gabriel. Alla vi mötte under resan kände väl till Södertälje.
Midyat Safaran
Besök i klostret Dayr Zafaran. Ena kommunalrådet i Mardin/Midyat Februniye Akyol, Yilmaz Kerimo, ärkebiskopen i klostret Saliba Özmen, partivännen Ismet Karademir från Sigtuna och Lars Bryntesson som är kommunstyrelsens ordförande i Sigtuna. I klostret mötte vi en Södertäljekille som var där för religiösa studier.

Området är mycket muslimskt och endast ca 3000 kristna bor där. Det bor många fler assyrier/syrianer i Södertälje än i Midyat.
moske
Moskéer och minareter var en vanlig syn.

I det stora klostret Mor Gabriel som är 1700 år gammalt finns både munkar, nunnor och studerande. Ärkebiskopen där var en allvarlig man som önskade att de assyrier/syrianer som bor i Södertälje skulle vilja flytta till området.
Mor_gabriel_grupp
Med ärkebiskop och reskamrater utanför Mor Gabriel. Mannen till vänster bodde i Midyat.

Midyat ligger mycket nära syriska gränsen och kriget gjorde sig påmint. Vi såg ett läger för 12000 flyktingar från taket på Mor Abraham, där många Södertäljebor har släktingar som finns begravda.
Boel_lager
Flyktinglägret bestod av tält. Kristna och muslimer bodde skilda från varandra.

Mor_abraham_Boel_Yilmaz
Yilmaz och jag utanför Mor Abraham. Jag kände igen många av familjenamnen på gravarna på kyrkogården.

Ismet från Sigtuna visade sin hemby med dramatisk historia och upprustad kyrka.
Mandeltrad
På kyrkogården i Ismets hemby fanns en gravplats för barn. Det stora och vackra mandelträdet hade börjat växa där utan att någon planterat det, fick vi berättat för oss.

På tisdagskvällen var vi på en liten fest på en restaurang mitt ute i skogen. Det var stämningsfullt och spännande.
restauragskogen
Restaurangen i skogen var en upplevelse i sig tyckte jag men tydligen var det en vanlig företeelse på platsen där vi var

kvinnor_fest
Kvinnan till vänster var borgmästare i byn där vi var på middag. Hon var yngre än jag men hade gift sig när hon var 14 år och fött tio barn. Äldste sonen hade blivit dödad och det fanns mycket annan tragik i hennes berättelse. Hon, liksom så många andra på vår resa pratade mycket om vikten av att folk oavsett religion kan leva i samförstånd.

På onsdagen reste vi. Jag hade vackra sjalar till döttrarna, fantastiska upplevelser, berättelser, nya bekantskaper och nya kunskaper om Södertälje med mig hem. Det behövdes ett par dagar att smälta alla intryck.
boel_marknad
På marknaden i Midyat.

damtoadiyarbakir
Skylten på damernas på flygplatsen i Diyarbakir överraskade.

100 skäl att älska Södertälje.

Del 16. Torekällberget.

Torekällberget är ett ett friluftsmuseum beläget högt upp på det som förr kallades Amerikaberget i västra Södertälje. Med en fin damm, djur, lusthus, gamla hus, handelsbod, bageri, konditori, torg, gröna ytor, träd, blommor, värdshus och väderkvarn kan man ibland få för sig att man befinner sig på 1800-talet och börja leta efter turnyrer och tygparasoll med volanger.
Husen är flyttade till Torekällberget för att bevaras för eftervärlden och är alltså byggda på 17- och 1800-talen. Något från 1900-talet finns också.

toreklusthus
Lusthuset ligger fint mitt i den vackra parken vid dammen på Torekällberget.

Vid den stora torgplatsen Tenngjutaretorget ligger ett bageri. Symbolen utanför är en kringla så klart och inne kan man köpa riktiga Södertäljekringlor. Kanske inte lika söta och mjuka som en del kringlor är men en rejäl sked historia ingår också i receptet.

torekbageri
När Södertälje var en populär badort såldes Södertäljekringlor på gatorna i staden, sedan flyttades kringelgummorna till järnvägsstationen Södertälje Syd.Nu kan man köpa dem i bageriet på Torekällberget.

I Råby hage finns djur, ladugård, dansbana och hus som finns där för att visa och bevara det gamla sörmländska bondesamhället. Här finns också en folkskola från 1850-talet och ett båtsmanstorp. Det är mycket vackert och husen är ditflyttade från olika delar av Södermanland och Södertälje. Här finns också Lillgården med aktiviteter för barn.

torekhage
Sörmländsk idyll

Vid Tenngjutaretorget finns Handelsboden. Jag kommer att tänka på sockertoppar, karamellstrutar och gulnade bokmärken när jag ser skylten och butiken gör skäl för namnet. Går man vidare in i huset finns också ett museum som visar mer 1900-tal av Södertäljes historia. Där inne sitter också Vatt-Anna. Om Vatt-Anna funnits på riktigt eller bara i en teaterpjäs vet jag inte riktigt men hon har en väg uppkallad efter sig i Södertälje. Hon är i alla fall en symbol för de kvinnor som bar vattenhinkar i ok och i händer för att få mat för dagen.

torekhandelsbod
I handelsboden på Torekällberget finns utan tvekan en gammaldags känsla.

Flera hus kommer från Södertälje stadskärna. Pagelska gården flyttades på 1960-talet till Torekällberget. Statliga tjänstemannen vid Tullverket Wilhelm Pagel hade bott i huset med sin familj under 1800-talets mitt. Man vet ganska mycket om familjen och man kan gå runt i huset som är möblerat efter tiden.

torekpagelska
Ett besök i Pagelska gården är som att hälsa på någon under 1800-talet.

Från Torekällberget har man en vidunderlig utsikt över Södertälje. Man kan se hela stadskärnan som i en gryta och Kusens backe breda ut sig på motsatta sidan. Bäst utsikt är det vid Nora Väderkvarn som står vid Torekällbergets Värdshus. Kvarnen själv är en holländare som sedan sent 1700-tal flyttat runt lite och stått i Nora och på Hörningsholm på Mörkö. Jag tror att det är en exakt kopia av originalet som står där just nu.

torekkvarn
Fin väderkvarn. Fin utsikt.

Utan tvekan är Torekällberget en av Södertäljes vackraste platser med mycket att se och göra. Jag beskriver bara en del av allt som finns där. Massor av Södertäljebor firar nationaldagen och midsommar på Torekällberget och vid jul blir det julmarknad. Veckan efter midsommar i år blir det dessutom 1800-talsvecka. Då kanske jag får se både turnyrer, förkläden, tunnband och tygparasoller med volanger.

torekdamm
Romantisk damm på Torekällberget fotograferad en solig kväll i maj.

100 skäl att älska Södertälje. Del 15.

Kulturskolan

Kulturskolan i Södertälje är en underbar plats.
Där möts barn och unga från hela Södertälje för att lära sig spela instrument, sjunga, spela teater, dansa, producera musik och få konstlektioner.
kulturskolantyg
På en vägg hänger tyger med olika mönster och beskrivningar från de unga konstnärerna. Bland annat ett Harry Potterinspirerat.

kulturskolanflamenco
Flamencoundervisningen är populär. Klapprande skor och raka ryggar när barn och vuxna dansar tillsammans.

Flera teatergrupper finns på Kulturskolan. Man får lära sig om teater, hur man beter sig i en teatergrupp och att agera. Ibland är det uppvisning i Södertäljes skolor men det finns också en liten gradäng för föreställningar i Kulturskolans lokaler.
kulturteater
Undrar vilken pjäs man ska spela med alla träd?

Många barn spelar instrument enskilt med lärare men det finns också orkestrar av olika slag.
Kulturskolanorkester
Här är stråkorkestern Da Capo igång med att spela temat ur ”Pirates of the Caribbean”. Disciplinerat men med stor spelglädje.

Själva lokalerna är ljusa och öppna med ett fik där föräldrar väntar på sina barn när de spelar. En och annan uppspelning blir det också i cafeét.
Kulturskolanfönster
I glastaket finns kloka ord.

Kulturskolan är viktig i Södertälje och den får ta plats. Barn och unga växer av att lära sig nya saker, prestera och att utveckla sina talanger. För att så många som möjligt ska kunna vara med har vi nyligen halverat avgiften. De som kom nya den här terminen var tre ggr så många som terminen innan.

vägg
Konstelever från Kulturskolan i Södertälje har med bravur piggat upp trista miljöer i centrala Södertälje.