”Fler poliser! Vi måste ha fler poliser.”

”Skapa enkla jobb där inga förkunskaper finns.”

”Sänk etableringsersättningen för nyanlända.”

”Sänk lönen för nyanlända.”

”Satsa på förorten.”

”Etablera service i socioekonomiskt utsatta områden.”

”Bygg billiga bostäder för nyanlända.”

”Snabba på valideringen av nyanländas utbildning.”

”Sänk skatten för företag som vill etablera sig i utsatta områden.”

”Prata med de som bor i förorten.”

”Låt staten ta över dåliga skolor.”

”Skärp straffen för stenkastning mot poliser.”

”Utvisa nyanlända som begår brott.”

”Fler fritidsgårdar.”

”Fler fryshus.”

”Fler arbetsmarknadsprojekt nu!”

Det ena politiska partiet efter det andra kommer med förslag som ska förbättra integration och minska så kallat utanförskap. Inte sällan kommer dessa förslag i samband med debatter om ökat antal flyktingar kopplat till kriminalitet, bilbränder och social oro i så kallade utsatta områden (även kallade förorter, orten, miljonprogramsområden och fattiga områden).

Det är nästan som en tävling där den som kan komma på flest nya förslag i ämnet tror sig vinna något. Men ingen vinner. Integrationen ökar inte och utanförskapet minskar inte. För ingen vill se motorn som driver på utvecklingen – att en mycket stor del av svenskt flyktingmottagande i praktiken medvetet styrs till dessa områden.

För mig betyder integration att vi får samma möjligheter att utbilda oss och arbeta. Utanförskap beskriver jag som något vi är i när vi inte känner oss som en del av samhällets gemenskap och att alla underbara möjligheter Sverige erbjuder inte finns till för oss. För många har ordet utanförskap med invandring att göra. Det är ingen slump. Några politiska partier har velat styra ordet dit och lyckats. Det har inte varit svårt då många asylsökande och flyktingar börjar livet i Sverige i något av just de områden som kallas ”utanförskapsområden”. Synen på våra nyanlända har därmed för många blivit att de är fattiga, inte har något jobb och inte pratar svenska.

Jag hävdar att Sverige har tillåtit detta genom att ge kommuner rätten att säga nej till flyktingar som fått sina uppehållstillstånd och lyckliga längtar efter att lämna migrationsverkets anläggningsboende. Flyktingmottagandet har därmed inte varit alla kommuners ansvar.

Samtidigt har vi sedan 1994 haft den så kallade EBO-lagen som ger asylsökande rätt att från första dagen i Sverige bosätta sig hos anhöriga, bekanta eller bekantas bekanta om man kan. Det kallas eget boende men innebär alltid att du bor hemma hos någon annan som i sin tur ofta själv har kommit som flykting tidigare. Till skillnad från flyktingar från anläggningsboende kan kommuner inte säga nej till de som väljer EBO. Effekten av EBO är entydig.

Flyktingmottagandet har blivit tidigare flyktingars ansvar.

Det fanns en tid då det fanns lediga bostäder här och där i Sverige när det var krig någonstans i världen och några kommuner kunde upplåta bostäder i dessa områden för de som lyckats fly från krig och förföljelse.

Flyktingar blev därmed vissa bostadsområdens ansvar.

Bilbränder blir synonymt med vissa bostadsområden och det ropas på fler poliser och strängare straff. I dessa bostadsområden bor många med utländsk bakgrund och bilbränderna kopplas därmed också till dem.

 

Jag tycker att det är avskyvärt, på gränsen till cyniskt.

 

Flera av de politiska partiernas förslag är helt ok. Jag ser gärna fler närvarande poliser och mer kommunal service i våra ”utanförskapsområden”. Jag har inget emot tuffa straff för den som gör fel. Jag ser gärna mer samarbeten mellan kommun och polis för att skapa trygghet. Jag välkomnar mer vuxenutbildning och en mer jämlik skola för att utjämna möjligheter. Jag skulle vilja lägga till ett förslag. Återinför värnplikten. Sverige behöver försvaras men värnplikten är också en gemenskap där du tar ansvar för något mycket viktigt tillsammans med andra och det behöver många unga känna idag.

 

Men – och viktigast av allt – våra ansträngningar, satsningar och idéer är bortkastade så länge EBO finns. Avskaffa eller ändra den lagen nu. Det är mycket, mycket bråttom. Inga av de politiska partiernas förslag kommer att ge effekt utan att ge sig på pudelns kärna.