Alliansen ((M), (FP), (C ) och (KD) i Södertälje lovar att återinföra LOV om de vinner valet. Jag häpnar faktiskt en aning när Länstidningen ringer och berättar det.

När vi införde LOV och den fria etableringen av hemtjänstföretag startade i Södertälje började kostnaderna omedelbart att öka mycket snabbt. Vi trodde nog alla först att det var ett underliggande behov som kom fram när de nya företagen började marknadsföra sig och vi tillförde nya pengar till hemtjänsten. Vi kunde inte i vår vildaste fantasi föreställa oss vad som skulle ske.

Det kom fram att flera företag använde sig av hembesök i en ganska aggressiv marknadsföring. Utöver det anställde flera av de nya företagen nästan enbart anhöriga till brukare. De anställdes för att enbart jobba med att gå hem till sin mamma, syster, pappa eller annan nära släkting under hens biståndsbedömda tid.

Vi fattade nya beslut i Kommunstyrelsen om att man inte får ha anställda som enbart jobbar med sin anhörige och om att skriftlig marknadsföring måste finnas. Dels för brukarens skull, dels för den anställdas men också för att kommunens kontrakt med brukaren blir mycket skört när hemtjänstpersonalen är en nära anhörig. Alliansen röstade dock nej.

Sedan började anmälningar komma om misstänkt fusk. Kontroller visade att många företag inte uppfyllde de kvalitetskrav kommunen ställt men fick en tid på sig att åtgärda det. Antalet företag ökade hela tiden. Fusk och misstänkt brottslighet började dominera diskussionen och det började hända saker.
Det hela utmynnade i polistillslag mot två av hemtjänstföretagen och att kommunen bröt avtalet med ett annat. Avtalen upphörde också naturligtvis med de som polisen gjorde razzior i och nu väntar rättegångar.

Kommunen tog hand om de brukare som blev utan sin hemtjänst och nya biståndsbedömningar gjordes. Det visade sig att många inte hade de behov de biståndsbedömts för. Det hade fuskats och man hade lurat biståndshandläggare.

Polisen som har stående inbjudan till Kommunstyrelsen kom och pratade med oss om det de kunde efter polistillslagen.

Vårt ansvar för hemtjänsten kom att handla om att ta polisen i handen och diskutera fusk och misstänkt brottslighet istället för kvalitet och utveckling. Företag efter företag etablerade sig och det blev mycket bråttom att agera. Stadsdirektören fick ett snabbt uppdrag om att föreslå en organisation av hemtjänsten som minimerade risken för fusk.

Förslaget innebar en valfrihetsmodell med fyra upphandlade företag och kommunens egen regi att välja mellan.
Beslutet som var brådskande innehöll till slut fem LOU-upphandlade företag och kommunens egen regi. Allianspartierna ville inte besluta om en ny modell. De ville ha kvar LOV trots att vi alla sett de värsta avarterna av fri etablering man kan tänka sig och trots att de fick samma information som (S), (MP) och (V) av polisen.

Nu är den nya valfrihetsmodellen på gång att införas och företag som inte vann upphandlingen är förstås bedrövade. Protester kommer. Det är klart att jag känner med både företag, anställda och brukare. Det är en förändring i deras liv.

(M):s gruppledare i Södertälje säger att många jobb försvinner och att Alliansen inte står bakom kriminella handlingar. Men kommunen har ett ständigt behov av utbildad personal. Det har också de externa företagen. Behovet av hemtjänst har inte minskat så det finns jobb att få om man har utbildning och/eller erfarenhet.
Brukarna får välja ett nytt företag eller kommunens egen regi och kommer även fortsättningsvis att få den hjälp de har rätt till.

Vi agerade i en period fylld av dramatiska händelser kring hemtjänsten. Det var svårt men helt nödvändigt.
Vi konstaterar att vi sett de värsta avarterna med fri etablering i hemtjänsten.

Efter att allt detta hänt i Södertälje gick (M) nationellt ut och sa att de inte ska fortsätta kräva att LOV ska införas i alla kommuner och fler och fler är tveksamma.

Alliansen i Södertälje med Moderaterna i spetsen vill införa LOV. Igen. Just hos oss.
Det är det otroliga.

Alliansen säger också att med kvalitetskontroll från kommunen kunde man upptäckt fusk och annat. Detta trots att de har fått samma information från polisen som vi och själva sett på vilket sätt välfärdssystemet utnyttjats.
Det är det osmakliga.

Alliansen lovar att ”stärka upp bland biståndsbedömarna” för att fusk och missbruk inte ska hända igen och pratar om ”kollektiv bestraffning” av företag.
De väljer alltså att se detta som en näringslivsfråga när det i själva verket är en välfärdsfråga som vi politiker ansvarar för.
Det är oroande.