Det är dags att återinföra allmän värnplikt.
Argumenten är överväldigande.

* Friheten, demokratin, öppenheten, jämlikheten, yttrandefriheten, religionsfriheten och möjligheten för alla att göra livsval är värden som inte kan tas för givna. Sett i historiskt perspektiv är det nytt och skört och måste värnas varje dag.
* Oron i världen minskar inte som vi trodde efter det kalla krigets slut.
* Sveriges kuster, gränser och luftrum behöver bevakas och försvaras.
* Antalet människor som inte känner sig hemma någonstans ökar i vårt land. Det är en risk i sig. Att vara en del av vårt försvar är ett exempellöst bevis på att man är en del av Sverige och en av alla oss som tar ansvar för vår plats på jorden.
* I kris så som översvämningar, extremt väder, fösvunna människor och skogsbränder behövs snabbt många människor kallas in.
* Integrationen av nya unga svenskar som flytt från andra länder till Sverige underlättas. Man blir en del av någonting större, tillsammans med många andra.
* Att ingå i försvaret kan betyda armén, flottan och flygvapnet men också att vara en del av samhällets upprätthållande i krigstid.

Värnplikten kan återinsättas av regeringen i händelse av reellt hot mot Sverige men det finns ingen anledning att vänta på ett sådant. Jag kan tänka mig att en och annan tror att det blir för dyrt att införa värnplikten igen. Jag är dock övertygad om att det blir dyrare att inte göra det.