Igår var det dags för mig att diskutera flyktingfrågor igen. Det skedde i en debatt med Migrationsminister Tobias Billström (M) i Aktuellt. Jag har träffat honom förut för som bekant är hans ansvarsområde en huvudsak i Södertälje.

Ämnet var att blå (M-styrda) kommuner är dåliga på att ta emot flyktingar och att röda (S)-styrda är bra på det. De (M)-styrda med litet mottagande skyller på bostadsbrist och de (S)-styrda med högt mottagande säger att situationen är svår.
Är Socialdemokratiskt styrda kommuner generösare och mer solidariska än andra kommuner? Är Moderatstyrda kommuner njugga till att ta emot flyktingar? Är frågan verkligen kommunal?

Sanningen är som så många gånger varken eller eller både och om man så vill. Allt beror på det unika tudelade system för flyktingmottagande Sverige har.

För det första är det Sveriges flyktingmottagande vi pratar om. Alla partier i riksdagen utom (SD) är överens om att Sverige ska ha ett generöst mottagande. Det är en nationell fråga och ingenting annat. Regeringen bestämmer vilket system vi ska ha och hur ansvarstagande kommunerna behöver vara. Så långt allt väl.

Men för det andra använder sig regeringen inte av den makten. Istället får flyktingar som har anhöriga någonstans i Sverige välja att bosätta sig hos dem (EBO). Det är det som sker i Södertälje och några andra (S)-kommuner som för många år sedan hade lediga bostäder och kände att man solidariskt ville ta ett ansvar för flyktingmottagandet i Sverige.
Genom det systemet kan dessa kommuner idag inte påverka själva hur många som kommer. Bostadsbristen är minst lika akut i Södertälje som i Täby som hittills i år tagit emot tjugo flyktingar.
Till Södertälje har det kommit över fyrahundra vilket är fler än till Malmö och nästan lika många som till Stockholm i antal.

För det tredje kan man välja Migrationsverkets anläggningsboenden (ABO) om man inte har någon anhörig man kan flytta hem till. Där är det fullt under perioder med högt flyktingmottagande och Migrationsverket tycker att det är jobbigt. Arbetsförmedlingen som har ansvaret för vidarebosättningen kontaktar kommuner om att upplåta bostäder för dem. Det blir alltför ofta nej trots att staten betalar allt och ger ersättning. Därför blir många fast i anläggningsboenden för länge och nya flyktingar kan i sin tur inte flytta in där och standarden i de boenden staten ordnar blir sämre.

Det handlar om detta. EBO och ABO. Staten talar bara om ABO och kommunerna med riktigt högt flyktingmottagande pratar om EBO.
Sverige dras isär och blir mer och mer segregerat. Kommuner blir också segregerade. Men regeringen ställer inte krav på alla kommuner. Genom att behålla EBO-systemet styr man indirekt merparten av våra nyanlända till ett fåtal av Sveriges kommuner eller – för att hårddra – till ett antal bostadsområden i Sverige.
Samtidigt kan de kommuner dit inga kommer som EBO skriva avtal med Migrationsverket om femton eller trettio och känna att de tagit ansvar.

I mitt Sverige hjälps vi åt för att det ska bli så bra som möjligt för så många som möjligt. Det betyder att alla är med och delar på ansvaret för svensk flyktingmottagning. Det är bra för Sverige och för den enskilda människans start i ett nytt land. Så är det inte idag. Det svenska systemet tillåter istället kommuner att säga nej till flyktingar skyllandes på bostadsbrist medan kommuner med minst lika stor bostadsbrist förväntas ta emot tusentals flyktingar pga EBO.
Trångboddhet och segregation blir följden.

Vilket Sverige vill vi ha?
Ett Sverige där vi solidariskt tar ansvar för svenskt flyktingmottagande och därmed ger alla nyanlända en rättvis chans till ett bra liv och att lära sig svenska?

Eller vill vi ha ett Sverige där fler flyktingar kommer till Göteborg än till Stockholm? Ett Sverige där fler kommer till Södertälje än till Malmö? Ett Sverige där stora och rika kommuner kan säga nej till att välkomna nyanlända men mindre och fattigare kommuner inte kan det pga att man tidigare varit generös och solidarisk?

Se statistiken hittills i år här. och bedöm själv.

Sverige skulle kunna vara världsbäst och föregångsland på området. Men det behöver bli ordning och reda i flyktingmottagandet.