100 skäl att älska Södertälje. Del 10.

Kontraster

Södertälje är en egen kommun med egen lång historia och en egen stadskärna. Vår stad är ingen förort till Stockholm. Hos oss finns en unik stämning som inte riktigt går att beskriva utan att uppleva den.
Kanske beror det på kontrasterna som skapats under mer än tusen år av framväxt, inflyttning, utflyttning och förändring.

Vi har både storstadsmiljö och landsbygd. Historia och framtid. Det gamla Södertälje med arbetarmentalitet efter mer än hundra år av industridominans på arbetsmarknaden möter det nya Sverige där företagande inom de flesta branscher och innovation blir allt viktigare. Här ser vi rynkade pannor över att Södertälje förändras men också glädje över att få vara med om när ny historia skapas. I Södertälje möter starka svenska traditioner lika starka traditioner både från andra europeiska länder och från Mellanöstern.

Här finns ett enormt engagemang och en stolthet över idrotten. Södertälje finns på elitnivå i ett tjugotal sporter. Här finns också möjlighet för alla att vara med. Även för de som inte är bäst.

Här finns en påtaglig segregation. Den är i sig inte ett skäl att älska Södertälje. Det engagemang som kontrasterna skapar är det däremot. I Södertälje är flyktingfrågor vardagliga. På de flesta håll i Sverige är det mycket känsligt men hos oss är det nödvändigt. Det unika system för flyktingmottagande som Sverige har ger flyktingar möjlighet att välja var de vill bo, förutsatt att de har en adress att uppge. Annars väljer man Migrationsverkets anläggningsboende. Att jag är kritisk mot detta EBO-system som ger ett så segregerat och ojämlikt Sverige är ingen hemlighet. I mitt Sverige skulle alla kommuner hjälpas åt för att våra nyanlända ska få en bra start i Sverige.

Men vi tar på stort allvar det ansvar regeringen med detta system ålägger oss. Varenda unge ska få samma chans i skolan. Förskolor och skolor i Södertälje gör fantastiska insatser för Södertäljes och Sveriges framtid. Varje dag. I Södertälje i övrigt pågår språkträning med vuxna och ungdomar och stora insatser för att hjälpa till med samhällsinformation.

I vår kontrastrika kommun möter också antroposofin det gamla svenska bondesamhället, företrädesvis i Järna. Vatten möter land och sörmländsk idyll möter exotiska mönster från Mellanöstern. Europavägar möter upptrampade skogsstigar och rashästar möter vildsvin.

Kultur får ta plats hos oss. Konst, teater, underhållning och möjlighet till brett deltagande i kulturaktiviteter är självklart här. Smalt och brett möts i Södertälje.

I vår myllrande, händelserika kommun finns nästan allt. Jag tycker att det är ett av alla skäl att älska Södertälje.