100 skäl att älska Södertälje. Del 3.

Pendeln

Pendeln (pendeltågen) som de flesta kallar den är en av nerverna i Södertälje. Med ca 20 000 som pendlar till vår kommun och ca 12 000 som pendlar ut förstår man att tågen är viktiga. I rusningstid kan det bli rejält trångt på stationerna Södertälje centrum och Östertälje station. Med pendeltåg kan du också åka till och från Järna, Mölnbo och Gnesta, vilket många gör. Vi finns i en stor arbetsmarknads- och utbildningsregion och pendeln är en av förutsättningarna för att det ska fungera med så många som reser varje dag.
Pendeln<
I snö och kyla är det inte säkert att pendeln går som den ska.Men nu går den till Södertälje Centrum igen sedan ett år tillbaka efter det plågsamma uppehållet.

Under dubbelspårsutbyggnaden stängdes sträckan mellan Centrum och Östertälje under ett och ett halvt år vilket gav stora konsekvenser för Södertälje. Trängseln blev enorm på Östertälje station på morgnarna och ramp byggdes efter många om och men och möten med SL och Trafikverket.
Avstängningen kunde också märkas i centrum där handeln och nöjeslivet påverkades. Vissa arbetsgivare hade också svårare att rekrytera personal då bekvämt avstånd till pendeltåg är en konkurrensfördel. En ny buss 748X sattes in för att underlätta resandet mellan Stockholm och Södertälje Centrum. Den blev så populär att när pendeltågen började gå igen från Södertälje Centrum ville resenärerna ha bussen kvar. Efter både upprop, namninsamlingar och påtryckningar av alla de slag beslutade SL till slut att behålla den.

När Trafikverket planerade att lägga ner Gnestapendeln blev det också protester. Gnestabor, Mölnbobor, Järnabor och Södertäljebor gjorde gemensam sak och även politiskt använde vi oss brett över partigränserna av alla medel som stod till buds för att rädda den viktiga sträckan som också så småningom blev kvar. Även SL ställde upp för Gnestapendeln. Visst kan man ändå vara orolig då vi nu vet att lokal- och regionaltåg inte kan vara säkra även om man som kommun har varit med och bidragit till investeringen.

Cathis1
Infrastrukturminister Catharina Elmsäter Svärd som både är trevlig och bor i Södertälje kommun hade det inte lätt under dubbelspårsutbyggnaden och under den period Gnestapendeln var hotad.

Pendeln berör. Den går inte alltid i tid och när det är riktigt kallt kan det bli både förseningar och inställda tåg och det i sin tur kan innebära för många tåg på rälsen och då kan man bli avslängd i Tumba.
Det kan också vara väldigt trångt, varmt, kallt, mörkt eller bråkigt på pendeln. Kanske någon spelar för högt i sin iPhone (trots lurar), eller pratar för högt i den. Eller så hände något annat.
Har man åkt pendel har man nästan alltid något att berätta.
Kringlor<
Jag vet inte om man sålde kringlor vid Södertälje Södra (numera Södertälje Hamn) när Pendeln började gå dit 1968 men under många år kring förra sekelskiftet fanns ”Kringelgummor” där.