Inte i vår vildaste fantasi kunde vi förutse vad som skulle ske när vi införde LOV i Södertälje 2012.

Beslutet fattades 2011 och debatten hade varit het under en period, inte minst för att regeringen under hot om lagstiftning krävde av alla kommuner att man skulle tillåta fri etablering i hemtjänsten. Södertälje hade redan en valfrihetsmodell baserad på LOU där en tredjedel av brukarna i kommunen kunde välja mellan tre företag.När avtalsperioden löpte ut ville vi att valfriheten skulle gälla alla i hela kommunen.

Våra krav var hårda men många företag valde att etablera sig direkt och antalet har fortsatt att öka hela perioden.

Snart ökade behovet av hemtjänst dramatiskt. Vid uppföljningar visade det sig att något eller några företag anställt personal vars enda uppgift var att gå hem till sin egen nära släkting.
Kommunen är ansvarig för all hemtjänst oavsett vem som utför den och ”kontraktet” med brukaren blir mycket skört när den anställde och brukaren har en mycket nära släktrelation. Kommunstyrelsen beslutade då att den typen av anställning inte kan tillåtas.

Granskningar visade att fler företag inte följde de kvalitetskrav kommunen beslutat om. Kostnaderna och antalet beviljade hemtjänsttimmar fortsatte att öka.

En kollegiegranskning av kommunens biståndsbedömning genomfördes och extern kompetens för detta hyrdes in.Polisen gjorde tillslag mot ett av företagen och kommunen sa upp avtalet med ytterligare ett.
Hemtjänsten i Södertälje hade förflyttats från något tryggt till en verksamhet med för många dramatiska inslag av fusk, misstänkt fusk och misstänkt brottslighet. Behoven av granskning och kontroll hade vuxit så mycket att ytterligare tio personer skulle behöva anställas bara för detta.

Därav beslutet om att byta valfrihetsmodell från fri etablering (LOV) till en LOU-variant med fem externt upphandlade företag. Vi behöver trygghet kring hemtjänsten och det växande behovet av kontroll måste vägas mot behovet av kvalitetsutveckling inom hemtjänsten.

Jag tycker att det var ett nödvändigt beslut efter en förfärlig period. Vi behövde agera efter att ha sett avarter med den fria etableringen. Fusk, misstänksamhet, konflikt, brutna avtal, polistillslag till exempel. Med den nya valfrihetsmodellen ser vi istället fram emot dialog och samverkan mellan kommunen och hemtjänstföretagen.

Allianspartierna oeniga mellan varandra och hade egna förslag (SD hakade på FP:s).
De ville till min förvåning inte ens bifalla förslagen S, V och MP lagt om att utveckla kvaliteten inom hemtjänsten.