Södertälje har varit nere på botten och vänt när det gäller skolresultat.
Tre år i rad har skolresultaten i våra skolor ökat.
Trenden i landet är den motsatta men vi klättrar uppåt och behåller lugnet och följer vår inslagna väg trots att Utbildningsminister Jan Björklund skriker om mer disciplin, låsta dörrar, organisationsförändringar och hårdare tag.
Och vi lyckas lite bättre. Eller rättare sagt våra barn och unga gör det. Vi arbetar forskningsbaserat och på lite olika sätt i våra skolor.
På en skola har vi tvålärarsystem. Två lärare i varje klassrum. Skolan är till för eleverna och är en plats för kunskap. Signalen är tydlig; Höga förväntningar på varenda unge gäller.

Långt innan Björklund hade tänkt tanken på ”förstelärare” införde vi något vi kallar utvecklingslärare. Lärare med erkänt goda resultat där de jobbat rekryterades till oss och har betydligt högre lön än andra lärare. En del av anställningen innebär att man undervisar tillsammans med andra lärare, som en del i just deras kompetensutveckling.
Det ständiga lärandet är en del i arbetet för alla anställda inom skolan. Systematiskt kvalitetsarbete en annan.

Vi har mycket jobb att göra men de senaste åren har gått åt rätt håll.
Vi prioriterar barns och ungas uppväxt i Södertälje och prio 1, 2 och 3 är skolan.

Så kommer det att vara under överskådlig tid. Vi är bara i början av vårt förbättringsarbete. Men se, redan nu kan man till och med höra Skolverket då och då framhålla Södertälje som gott exempel.