Under kort tid har två företag i Södertälje blivit av med sina tillstånd att leverera hemtjänst i Södertälje kommun. Det ena för att det inte följt kommunens krav och det andra som en del i polisens myndighetsgemensamma insats mot grov organiserad brottslighet i Södertälje.

De brukare som de två företagen haft omvårdanden om tas nu om hand av kommunens hemtjänst och den närmaste tiden kommer inga nya hemtjänstföretag att få etablera sig i vår kommun. Vi granskar ytterligare all hemtjänst som bedrivs i kommunen och har tidigare gått igenom kommunens egen biståndsbedömning.

Polisen misstänker ett systematiskt fuskande från företaget tillslaget gjordes i. Man har lurat till sig många miljoner. Att utnyttja människor för att med fusk tillskansa sig skattemedel ger en extra obehaglig dimension åt den ekonomiska brottligheten.

I det andra företaget har affärsidén varit att anställa personal som har en anhörig i behov av hemtjänst och låta den arbeta hos den. Det förbjöds i ett tidigt skede efter Södertälje kommuns införande av hemtjänst men företaget har fortsatt med det. Kontraktet mellan kommunen som ytterst ansvarig och brukaren blir skört om den anställde och brukaren har en beroendeställning till varandra och kvalitetsuppföljningen svår och opålitlig.

I ett system med fri etablering och där kontrollen kan göras först när verksamheten är igång finns förstås vissa utmaningar. Detta behöver diskuteras vidare.

En viktig sak i sammanhanget är att polisens arbete mot organiserad brottslighet i Södertälje ger resultat och att polisens stora närvaro hos oss fortsätter. Även om det står om brottslighet i media så är det positivt att den upptäcksm kommer fram i ljuset och kan hanteras.