En för mig ovanligt internationell mediavecka inriktad på flyktingfrågor avslutas mycket lokalt efter den hemska händelsen i Lunagaraget på torsdagskvällen.

Visst är det ett bakslag, det vore lögn att säga annat. Gamla sår rivs upp och samtalsämnen som långsamt bytts ut mot mer vardagliga frågor kommer upp igen. Hos några dyker en bekant känsla av oro upp.
Icke desto mindre fortsätter vi oförtrutet med de brottsförebyggande insatser vi gör tillsammans med polisen och polisens stora närvaro i Södertälje är fortsatt mycket viktig.

Vi prioriterar barns och ungas uppväxt i Södertälje. Varenda unge ska få möjlighet att klara godkända betyg i grundskola och gymnasieskola och varenda unge ska få lära sig svenska så snabbt det går oavsett bakgrund eller ålder. Det sker så mycket bra i våra skolor och förskolor. Visst återstår mycket men vi behöver hålla i och hålla ut. För några år sedan var vi nere på botten men vi har vänt trenden. Det är oerhört viktigt att envist fortsätta de långsiktiga prioriteringarna för framtiden och inte låta sig nedslås av bakslag. Tvärtom.

Södertälje är en vacker och trevlig kommun. Ibland sker hemska och dramatiska saker här. Det ändrar inte min syn på vår kära stad, däremot kan det påverka politiska besluten i kommunen och hur vi riktar de resurser vi har att fördela.
110