Södertälje kommun, Nykvarns kommun och Trafikverket satte idag tillsammans spaden i backen för en ny motorvägsavfart. Det är en efterlängtad dag. Avfarten leder från E20 rakt in på Almnäsområdet (ibland också kallat Stockholms Syd). Almnäsområdet har tidigare varit ett stort statligt ägt område där Ing 1 – Svea Ingenjörregemente huserat. Det är fortfarande ett gigantiskt område, lika stort som hela Södertälje stadskärna eller som Stockholms innerstad men ägs nu av respektive kommun samt tre företag till olika delar.

Med den nya avfarten öppnas fina möjligheter. Till exempel logistikverksamhet kan nu etablera sig på området och spara transportsträckor för transportföretag i sin tur. Många transporter går nu i onödan genom Stockholm för att logistikcentrum finns på norra sidan men inte så mycket söder om. Stockholmsregionen växer så att det knakar och platser för logistik och liknande får ge vika för bostadsbyggen.

I Södertälje finns förutom E4 och E20 också hamn och järnväg, Östersjön, Mälaren, närhet till både Arlanda och Skavsta, och läget är längst söderut i Stockholmsregionen likväl som det norra i Sörmland.

Vi har – kort sagt – en otrolig infrastruktur och med denna motorvägsavfart blir den ännu bättre. Om ungefär ett år ska det vara klart och då tror jag att vi får se saker hända på Almnäs. Vi ser fram emot många nya arbetsplatser och en expansiv tid.