Jag minns hur jag för ett år sedan kände i budgetarbetet inför 2013. Det vara många saker som hängde som moln över oss (försäljningar som drog ut på tiden, dom i gangsterrättegången togs om, oroligt i Syrien, AstraZenecas forskningsflytt, ökade kostnader för hemtjänst och orimligt höga försörjningsstödskostnader, Slussendiskussioner och kanske något mer).

I år känns det betydligt bättre. Vi har under 2012 och 2013 vidtagit åtgärder som givit önskade resultat.

* Prioriteringen av skolan har varit lyckad. Resultaten ökar. Fler ungdomar blir behöriga till högskolan, fler börjar gymnasiet och på många sätt sker fantastiska saker i Södertäljes skolor varje dag. det är också lättare att rekrytera utbildade lärare än på många år. Karriärtjänster, aktivt kvalitetsarbete och höga förväntningar på varenda unge är några av framgångsfaktorerna.

* AstraZenecas forskningslokaler såldes till Acturum i februari i år. Det händer otroligt mycket i Snäckviken. Bland annat har kommunens samarbete med UIC har givit flera nya företag inom life science som nu finns i lokalerna.

* Vårt envetna arbete för att få extra stöd från regeringen har lyckats! Jag har under året träffat integrationsminister Erik Ullenhag flera gånger och uppskattar att han förstår Södertäljes situation nu. Från 2014 får vi mer pengar per flykting än de kommuner dit färre väljer att flytta. Språkstöd till barn med annat modersmål än svenska kommer också. Vi kämpar dock vidare för att hela Sverige ska ta ett större ansvar för svenskt flyktingmottagande (som är en nationell fråga) och för att varenda unge ska kunna få samma chanser i skolan i Sverige och Södertälje.

* Kollegiegranskning och strängare regler för hemtjänsten har gjort att de under 2012 hastigt ökande kostnaderna planat ut.

* Dom har fallit (för andra gången). Känns som ett avslut på något. Dessutom har antalet anmälda brott i Södertälje och är lägre än genomsnittet i både länet och landet. Vårt arbete med förebyggande insatser tillsammans med polisen fortsätter långsiktigt.

* Stramare riktlinjer kring alla delar inom försörjningsstöd och nytt sätt att arbeta med uppföljning och kontroll har lett till stabilisering och just nu minskade kostnader.

* Förhandlingar med Sjöfartsverket om slussbreddningen är klara. Vi får strandpromenader, broar, gata över Slussholmen, pir, bro i söderläge och minimalt ingrepp i Kusens Backe. Vi får också rådighet över mark som SjöV tidigare ägt. Det enda som kostar kommunen något är den markbit vi köper av SjöV.
Jag är fortfarande kritisk till Mälarprojektet men SjöV har med all önskvärd tydlighet visat att man kommer att genomföra det ändå, därav förhandlingarna. Jag är glad att vi röstade ner de borgerliga parterna som omedelbart bara ville besluta om ett broläge.

* Försäljningar av bostäder och några kommunala fastigheter genomfördes i år med Rikshem som köpare så nu amorterar vi på låneskulden.

Nu ser jag fram emot centrumutvecklingen och arbetet med att öka Södertäljes attraktivitet.