I Södertälje prioriterar vi barns och ungas uppväxt. Varenda unge ska få samma chanser till en bra skolgång oavsett bakgrund. Barn och ungdomar som riskerar att hamna i kriminalitet ska identiifieras och få hjälp att välja en annan väg. Skolan prioriteras, social investeringsfond har införts och flera viktiga samarbeten med polisen pågår – allt med långsiktighet och Södertäljes framtid för ögonen.

Och det ljusnar i vår vackra kommun. Skolresultaten ökar, vi kan ta hand om ungdomar i riskzonen, vi kunde hjälpa över tusen ungdomar med sommarjobb också denna sommar och Södertälje växer så att det knakar.

I den tuffa period Södertälje är mitt uppe i kräver sådana prioriteringar svåra beslut. Varje dag ställs vi inför situationer där vi måste säga nej fast vi skulle vilja säga ja. Långsiktighet kräver stabilitet –  både ekonomisk och politisk – i en turbulent och mycket svårplanerad kommunal verklighet..

Det är alla partier medvetna om i Södertälje och de flesta svåra men viktiga beslut fattas i bred politisk enighet. Så också det beslut som fattades i vintras om förändringar i riktlinjer för försörjningsstöd. På punkt efter punkt föreslogs förändringar som skulle ge minskade kostnader för försörjningsstöd/ekonomiskt bistånd (socialbidrag). Alla partier i kommunfullmäktige röstade ja till alla förändringar (utom ett parti vad det gällde en av punkterna).

Vi var eniga om att vi med landets högsta kostnader för försörjningsstöd (per 1000 invånare) behöver göra allt för att minska dessa. Vi tittade på Socialstyrelsens allmänna råd och hur andra kommuner gjort.

Jag har förståelse och respekt för dem som reagerar på enskilda delar av de både svåra och känsliga beslut vi fattar för att kunna göra för oss avgörande prioriteringar. Fattigdom innebär många gånger sorg och förtvivlan både bland levande och i samband med död.

Vi måste vända på varje krona för att kunna prioritera barn och unga och det gör vi. Ibland gör det ont. Att inte ta ansvar gör ännu ondare.