2012 var inte utan drama i mitt kära gamla Södertälje. AstraZeneca flyttade sin forskning, den stora rättegången görs om, massor av nya Södertäljebarn behövde förskoleplatser, biståndsbedömd hemtjänst ökade enormt, polisen slog till mot ett assistansföretag där många misstänks för att ha roffat åt sig pengarna utan att ha utfört tjänsterna och vi har fått massor av nya Södertäljebor utan att särskilt många bostäder har byggts.

Dessutom har regeringen/ Sjöfartsverket beslutat att bredda Slussen i Södertälje vilket givit upphov till egendomligheter. För mig är det helt självklart att se till att detta blir så bra som möjligt för Södertälje som stad. Jag ser strandpromenader, Kusens backe, vackert båtliv, vattennära centrum, säkerhetsaspekter och massor av andra viktiga saker för Södertälje som attraktiv stad men andra aktörer drar envist frågan till en fråga om broläge. Jag är förvånad över det.

Men vår stad är den bästa som finns. Vacker och med ett fantastiskt läge vid vatten och Sveriges bästa infrastruktur. Vi har också en speciell stämning som Södertäljebor känner och pratar om men inte riktgt kan sätta fingret på. Kanske tempot, engagemanget för staden, närheten till allt och en lång historia. Jag trivs helt enormt bra här.

Jag har många förhoppningar och önskningar inför 2013.
1. Jag hoppas och tror att staten lyssnar på oss och ger oss stöd i flyktingfrågan. Den fattigdom koncentrationen av nyanlända i några bostadsområden skapar är smärtsam att vara utsatt för men också onödig. Vi står maktlösa i kommunen men gör allt vi kan för att upplysa och berätta om detta. En lagändring verkar inte vara intressant för regeringen men ge oss då de resurser vi behöver för att alla människor ska få samma möjligheter hos oss.

2. Jag hoppas och tror att centrumutvecklingen kommer igång. Ett levande centrum med fler bostäder, vacker och inbjudande omgivning och förmåga att ta tillvara vattnets möjligheter blir en viktig framgångsfaktor och fint för oss Södertäljebor.

3. Jag hoppas och tror att näringslivet i Södertälje känner att vår kommun är ett bra ställe att växa och etablera sig på. Formella ändringar, prioritering av service och bemötande, ny handelspolicy och särskilt planerad mark är några av de saker som ska leda dit.

4. Jag hoppas och tror att Södertälje kommer fram som en viktig del av Stockholmsregionen. Infrastruktur, utbildningsplatser, etableringsbar mark, världsledande forskning (lastbilar) ochen kraftigt växande befolkning ger oss möjligheter till ökad samverkan. Det som är bra för Södertälje är bra för Stockholmsregionen och tvärtom.

Vi ska fortsätta prioritera skolan, tryggheten, jobb i samverkan med arbetsförmedlingen och vi ska göra allt som står i vår makt för att få fart på bostadsbyggandet. 

2013 blir ett spännande år där många bitar ska falla på plats och ordning och reda ska skapas i en turbulent tid.

Gott Nytt År!