Jag solar mig för att bli lite brun innan sommaren är slut. Det passar bra att blogga samtidigt trots att hunden oavbrutet kommer springande med en orange gummiring som jag ska ta ifrån honom och kasta så att han kan hämta den igen.

Jag funderar på året som gått, dvs mitt första år som kommunstyrelsens ordförande i Södertälje. Tiden har gått oerhört fort. Det känns som om det var igår som jag tackade medlemsmötet för förtroendet med tårar i ögonen. bankande hjärta och blomruska i handen.

Socialdemokraterna i Södertälje har ett bra lag. En blandning av erfarna gamla rävar och nya hungriga vargar ger både stabilitet och framtidstro. Jag är glad över att få vara en del av det.

Jag är också glad över mitt uppdrag. En kollega till mig från en annan kommun varnade för att första året skulle kunna bli hemskt med orden: ”Första året skulle jag inte ens önska min värsta ovän.”

Visst har det varit både tungt och svårt. Men det liknar ingenting annat och det politiska livet är spännande, roligt och nästan magiskt. Det är ett privilegium att få vara med och fatta viktiga beslut.

Det förundrar mig varje dag att inte fler väljer att gå med i ett parti och påverka samhällsutvecklingen.

För mig har det hela tiden handlat om medborgarperspektivet. Det ger en enorm tillfredsställelse att få vara med och fatta beslut om saker man verkligen tror ska åstadkomma förbättringar för Södertäljeborna och sedan se resultaten.

År 1, kort sammanfattning (kronologisk ordning):
– Chefer slutade, nya rekryterades.  
– Skolan prioriterad och fick nya arbetssätt. (Hittills god trend o bättre resultat. Gäller att hålla i.)
– Samverkan med polis och andra myndigheter i kampen mot den grova organiserade brottsligheten. Förebyggande arbete för att hindra unga att gå med i kriminella gäng. Södertälje upplevs som lugnare. Stränga domar mot åtalade ger hopp. (Långsiktigt arbete.)
– Näringslivsfrågor i fokus. (Viktigt att förbättra och förenkla för nya företag att etablera sig och för befintliga att växa. Södertälje måste växa som företagarkommun)
– AstraZeneca flyttar sin forskning. (Stor svår händelse. Tvärpolitisk överenskommelse. Anitra Steen rekryterad som samordnare.)
– Jobb/försörjningsstöd stora frågor. Regeringen räknar ut att det tar i genomsnitt 7 år för en flykting att få jobb i Sverige. Vi ser konsekvenserna av detta i Södertälje och gör egna stora arbetsmarknadsinsatser.
– Flyktingfrågor ständigt på dagordningen. Ständig koll på vad som händer i Syrien.

Nu har år 2 (ur min synvinkel) kommit igång. Det förtjänar ett helt eget blogginlägg.