You are currently browsing the category archive for the ‘Uncategorized’ category.

Det verkar som om Sverigedemokraterna har fått ett litet lyft. Det får de alltid när flyktingfrågor diskuteras i media. Det är det som sker nu men jag önskar av hela mitt hjärta att det inte skulle vara så.

Sverige har en generös flyktingpolitik och så ska det vara. Det är alla riksdagens partier (utom SD) ganska ense om. Till Sverige flyr man från krig och förföljelse och här får man skydd och en fristad. Så långt allt väl.

Väl i Sverige får man valmöjligheter. Valmöjlighet nummer ett innebär att Migrationsverket erbjuder ett anläggningsboende någonstans i Sverige. Du blir då ABO-flykting. Valmöjlighet nummer två är att du ordnar eget boende i någons hem någonstans i Sverige. Då blir du EBO-flykting.

Systemet med EBO infördes i Sverige för att man lättare skulle kunna bosätta sig där det finns bostäder och jobb och därmed snabbare komma in i samhället och i egen försörjning. Det blir också billigare för staten. Jag tycker att den idén är helt rätt. Det är bara det att man inte bosätter sig där det finns bostäder och jobb utan där det finns anhöriga vilket inte är samma sak. Resultatet blir att ett fåtal av Sveriges kommuner står för nästan all EBO-mottagning. Resultatet blir också att fler och fler kommuner inte vill ha anläggningsboenden med ABO-flyktingar  för de tror att det i nästa steg kommer EBO-flyktingar och anhöriginvandrare.

Migrationsverket har problem att hitta platser, frågan blir stor i media i hela landet och SD går framåt.

För mig är det självklart att ifrågasätta EBO. Jag tycker att det är en onödig och smått förskräcklig debatt som förs när det så tydligt ligger ett systemfel i botten. De kommuner som säger ifrån är de som har högst andel flyktingmottagande och ser konsekvenserna för den nyanlände. De blir nu anklagade för både det ena och det andra. Kommuner som Täby, Vellinge och Danderyd med nästan inga flyktingar eller anhöriginvandrare alls kan lugnt sitta och titta på medan detta sker.

Regeringen har själv räknat ut att det tar 7-9 år för en nyanländ i Sverige att komma i egen försörjning. Det är i sig bedrövligt men än värre blir det när man ser att det är ett fåtal kommuner som flyktingar och anhöriginvandrare väljer att bosätta sig i. I dessa kommuner ökar trångboddhet, arbetslöshet, fattigdom, utslagning och kostnader för bland annat försörjningsstöd (socialbidrag) just för att det tar så lång tid för nyanlända att få jobb i Sverige.

Där är SD:s klo. Och det är så onödigt så onödigt. Sverige är ett rikt land med 290 kommuner och medborgare som i allmänhet är vänligt sinnade och har sunda värderingar. Vi har råd med ett generöst flyktingmottagande. Vi behöver arbetskraft. Vi skulle kunna vara bäst och mest moderna i världen men EBO gör att det barkar åt motsatt håll.

Endast regeringen har makten att ändra systemet så att den enskilda flyktingen får en bättre start i sitt nya land, slipper rasism och snabbare kommer i egen försörjning.

Och kom inte och säg att man inte kan ändra i systemet för att det var sämre förr. En handlingskraftig regering utgår förstås från hur det är nu, ser framåt och skapar nytt.

I är har Södertälje hittills vuxit med drygt 1300 nya Södertäljebor. Det är både nyfödda och inflyttade från Stockholms län, Sverige och övriga världen som ger det överskottet när avlidna och utflyttade räknats bort. Fortsätter vi i den här takten kommer vi att vara 100 000 Södertäljebor 2020.

Det är bättre att växa än att inte göra det. Jag kan inte föreställa mig hur det är i en kommun som år efter år avfolkas men det känns dystert.

Södertälje växer i alla fall så det knakar. Många vill flytta hit och jag förstår det. Här är vackert och läget är bästa möjliga med E4, E20, järnväg, hamn, pendeltåg, nära till flygplatser och inte minst är vi en del av den expansiva Stockholmsregionen. Här finns elitlag inom många sporter, shopping, kulturevenemang, konst, mängder av föreningar, stora och små företag och en egen identitet.

Södertälje är en egen stad, inte en förort till Stockholm. Ska man ”till sta´n” är det Södertälje centrum man menar, om man ”läser tidningen” är det Länstidningen som avses.

Ickedestomindre är det dags för Södertälje att komma ut som en viktig del av Stockholmsregionen. Egen identitet är bra men det är inte så dumt att finnas med i större sammanhang också.